LOADING

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

Job Description

1. Thực hiện việc thu hồi các khoản nợ quá hạn phát sinh:

– Tuân thủ thực hiện các bước nghiệp vụ trong quy trình và bộ hướng dẫn công tác thu hồi nợ.

– Thực hiện thu hồi và xử lý nợ hiện trường các khoản nợ từ sớm đến quá hạn nằm trong phân định trách nhiệm được quy định và theo danh mục được GĐK và TGĐ giao trong từng thời kỳ.

– Đôn đốc và yêu cầu các Khu vực/ Đơn vị Kinh doanh phối hợp trong công tác thu hồi nợ.

2. Thực hiện các công việc khác: Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi của bộ phận, phòng.

– Hưởng đầy đủ các chế độ tại ngân hàng: BHYT, BHXH, ngày nghỉ phép, lương tháng 13

– Đánh giá hiệu suất hàng tháng/quý/năm

– Tuân thủ đầy đủ Bộ luật Lao động Việt Nam

– Làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7

– Bằng cấp: Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Luật, kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,…

– Ưu tiên đã có kinh nghiệm thu hồi nợ tại ngân hàng

– Có hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, pháp luật ngân hàng, pháp luật thương mại, hình sự, dân sự

Tagged as: Ngân hàng

About Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông