LOADING

Job Description

– Thực hiện các công việc liên quan đến nâng cao và đạt hiệu quả công tác tuyển dụng; quản trị và đãi ngộ nhân sự trong công ty;

– Đề xuất với Ban Lãnh đạo và Lãnh đạo Phòng các phương án, giải pháp thu hút, tìm kiếm, tuyển chọn,,..nguồn lao động để nâng cao và đạt hiệu quả tuyển dụng.

– Chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và thực hiện cung ứng đủ nguồn lao động một cách kịp thời, đảm bảo chất lượng cho các Đơn vị và nhu cầu phát triển nguồn lực của Công ty;

– Kiểm soát việc lập kế hoạch và ngân sách tuyển dụng/bổ sung nhân sự (tháng/năm) dựa trên kế hoạch tuyển dụng/bổ sung nhân sự của Đơn vị/Phòng/Bộ phận/Đội;

– Rà soát, đề xuất, xây dựng các chính sách, quy định, quy chế liên quan đến quản trị nhân sự (gồm các hoạt động tổ chức bộ máy; quản lý, phát triển nhân sự; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…);

– Xây dựng và hoạch định nguồn nhân lực quản lý kế thừa, tạo động lực phát triển cho nhân viên (trên cơ sở xem xét nhu cầu nhân sự, kết quả hoàn thành công việc của nhân viên nhằm phát hiện những nhân viên tiềm năng);

– Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng các chính sách đãi ngộ nhân sự, chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động nhất quán, công bằng, cạnh tranh, hiệu quả phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty;

– Tổ chức thực hiện khảo sát lương, thưởng, chế độ…của các chức danh định kỳ theo nhu cầu hoạt động của Công ty.

– Giám sát việc theo dõi thị trường lương dịch vụ, kiến nghị những thay đổi lên cấp thẩm quyền;

– Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng tổ chức đào tạo, quản lý và vận hành hiệu quả hoạt động đào tạo, chuẩn hóa công tác đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, phát triển văn hóa học tập trong toàn tổ chức, đề cao tinh thần học tập và tự học tập làm đòn bẩy nâng cao năng lực và hiệu quả nguồn nhân lực.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo/ Trưởng Phòng QTNS&HC giao.

– Hỗ trợ tiền ăn giữa ca.

– Thưởng mức độ thực hiện công việc hàng tháng, kỷ niệm thành lập Ngân hàng, thưởng lương tháng 13.

– Tiền sinh nhật, cưới hỏi/ ma chay, thăm bệnh, Quốc tế thiếu nhi 1/6, học sinh giỏi,…

– Tham gia Teambuilding

– Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

– Được tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24, ACB care.

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sạch sẽ, năng động, thân thiện, cơ hội mở rộng mối quan hệ.

– Giới tính: nữ.

– Tình trạng sức khỏe: tốt.

– Trình độ: Đại học. Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực nhân sự như: Quản trị Nhân sự, Quản trị Nguồn Nhân lực, Luật hoặc tương đương…

– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự hoặc các vị trí tương đương.

– Sử dụng vi tính văn phòng.

– Kiến thức về quản lý công việc văn phòng và quản lý nhân sự cấp trung.

– Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, hòa nhã, có trách nhiệm trong công việc được phân công. Nhiệt huyết, năng động trong công việc, có tinh thần cầu tiến.

– Giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tagged as: Nhân sự

About Công Ty CP Phát Triển Và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Á Châu