LOADING

Chuyên Viên Kiểm Toán Cao Cấp

Job Description

–      Đối với hoạt động phát triển kinh doanh toàn Công ty;

–      Kiểm soát các hoạt động đàm phán và quyết định các điều khoản thương mại với đối tác cung cấp dịch vụ vận hành;

–      Kiểm soát các công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh, triển khai phương án/ kế hoạch phát triển kinh doanh, dự báo tài chính/ doanh thu theo từng giai đoạn/ thời kỳ của các Dự án;

–      Thực hiện các công việc khác theo phân bổ và chỉ đạo từ CTQ và BLĐ công ty;

–      Đối với hoạt động phát triển và quản lý vận hành các dự án BĐS nghỉ dưỡng;

–      Kiểm soát các công việc/ngân sách tiền khai trương theo kế hoạch;

–      Quản lý kết quả kinh doanh và xây dựng/rà soát ngân sách hàng năm của các khách sạn;

–      Thanh tra kiểm soát, đánh giá hiệu quả vận hành các khách sạn của đơn vị vận hành;

–      Phối hợp với đơn vị vận hành lên kế hoạch cải thiện kết quả kinh doanh và chất lượng vận hành các dự án;

–      Rà soát kế hoạch kinh doanh hàng năm và đưa ra đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh;

–      Xây dựng/ rà soát ngân sách vận hành khách sạn hàng năm;

–      Là đầu mối kiểm soát và trình Ban lãnh đạo về nhu cầu mua sắm và thay mới các hạng mục thuộc phạm vi của Chủ Đầu tư;

–      Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và các công việc khác theo phân bổ và chỉ đạo từ CTQ và BLĐ Công ty;

  • Mức lương cạnh tranh;
  • Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước;
  • Được hỗ trợ 100% công cụ dụng cụ làm việc;
  • Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp;
  • Các chế độ khác trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

–     Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán / Kiểm toán;

–     Có hiểu biết về hoạt động Kiểm toán nội bộ, các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ;

–     Có kinh nghiệm từ 3 – 5 năm ở vị trí kiểm toán, đối với kiểm toán thuộc big4 là lợi thế;

–     Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là lợi thế;

–     Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty Cổ Phần Vega City