LOADING

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp (Đi Làm Ngay)

Job Description

 • Thực hiện các giao dịch thu – chi tiền mặt, ngân hàng, thanh toán quốc tế. Quản lý công nợ, thu chi của Công ty….
 • Thực hiện lập kế hoạch và cân đối kế hoạch tài chính đề xuất thanh toán
 • Hàng tháng, hàng tuần cập nhật đối chiếu, phối hợp thu hồi công nợ với các phòng ban, các nhà cung cấp;
 • Theo dõi hợp đồng, công nợ và giám sát quá trình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp;
 • Hồ trợ các phòng ban kiểm tra, làm Hợp đồng, Hố sơ nghiệm thu, báo giá ( khi cần)
 • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Lãnh đạo
 • Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ, tổng hợp phân bổ chi phí , doanh thu, các phần hành kế toán vào phần mềm Misa;
 • Xuất hóa đơn GTGT và hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo từng hợp đồng
 • Hoàn thiện hồ sơ chứng từ đầu ra đầu vào
 • Tập hợp, cân đối hóa đơn GTGT hàng tháng, hàng quý;
 • Làm các báo cáo thuế hàng quý, năm theo quy định;
 • Lập Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN; (KHÔNG PHẢI LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023)
 • Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng khi có phát sinh
 • Phụ trách các công việc khác của Phòng kế toán

 • Thu nhập: từ 13.000.000đ – 15.000.000đ
 • Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa.
 • Được tham gia văn hóa ăn chơi, thể thao, du lịch

 • Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Tài Chính – Kế toán/Kiểm toán.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở trị trí Kế toán Tổng hợp
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Kiến thức chuyên sâu về luật và quy định liên quan đến Kế toán.
 • Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.
 • Có năng lực giải quyết vấn đề phát sinh nhanh chóng và chính xác.
 • Có trách nhiệm với công việc và khả năng chịu áp lực công việc

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Corex