LOADING

Chuyên Viên Kế Toán Thuế

Job Description

– Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của công ty.

– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất nhập khẩu (nếu có)

– Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của từng cở sở/đơn vị thành viên, phân loại theo thuế suất.

– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, nợ thuế của Cty.

– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

– Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn Cty.

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự không để thất thoát, hư hỏng.

– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

– Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách

– Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

– Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Báo cáo:

– Báo cáo và giải trình tất cả các công việc được giao cho Kế toán trưởng Tập đoàn và Giám đốc Tài chính Tập đoàn.

– 1 ngày nghỉ/ tuần, 12 ngày phép/năm

– Chế độ phúc lợi tốt (Thưởng Lễ + Tết + Lương T13)

– Hỗ trợ bữa ăn trong ca, cung cấp đồng phục và khu vực để xe miễn phí

– Được tham gia BHYT, BHXH theo luật lao động và chính sách của khách sạn

– Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

– Các chế độ khác được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

– Am hiểu Luật thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, và các chính sách thuế khác, cũng như các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế.

– Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học

– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

– Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp- ứng xử, giải quyết vấn đề linh hoạt

– Trung thực, cẩn thận và chịu áp lực công việc cao

– Thành thạo tin học Văn phòng, các phần mềm kế toán chuyên dụng, có kinh nghiệm phần mềm MISA và CNS

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Silverland Bến Thành