LOADING

Cán Bộ An Toàn

Job Description

– Phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ – VSCN cho các công trường, dự án Công ty triển khai thi công, thực hiện;

– Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ – VSMT tại các công trình, dự án theo biện pháp kỹ thuật an toàn đã được phê duyệt;

– Phối hợp với Ban chỉ huy công trình trong việc kiểm tra, quán triệt thực hiện về hồ sơ ATLĐ, các biện pháp kỹ thuật an toàn,…

– Thực hiện các công tác chuyên môn khác trong lĩnh vực ATLĐ-VSCN.

– Địa điểm làm việc: Tại văn phòng Công ty / hoặc các công trình trên địa bàn phía Bắc như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng,…

– Mức lương: Từ 12 – 15 triệu

– Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, thăng tiến.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật lao động.

– Trình độ: Tốt nghiệp ngành Bảo hộ lao động/ hoặc có chứng chỉ về ATLĐ được cơ quan ban ngành cấp hợp lệ

– Kinh nghiệm: 02 năm trở lên

– Kỹ năng: Nắm vững kiến thức, tiêu chuẩn qui chuẩn, các quy định của Nhà nước về ATLĐ-VSCN.

Tagged as: Xây dựng

About Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1