LOADING

[Bình Dương]_Nhân Viên QA

Job Description

 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động duy trì và cải tiến hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan tìmhiểu nguyên nhân, đề ra hướng xử lý, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của việc xử lý.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan về chất lượng
 • ­Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục để giảm thiểu các việc không phù hợp lặp lại, phòng ngừa các việc không phù hợp có thể phát sinh mới
 • ­Định kỳ báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp về việc thực hiện cũng như duy trì các hành động khắc phục phòng ngừa tại các bộ phận
 • ­Thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ đúng quy trình
 • Tham gia việc xây dựng, cải tiến liên tục và triển khai vận hành tất cả các quy trình quy định liên quan đến công việc đảm nhiệm nhằm đạt hiệu quả công việc một cách cao nhất.
 • Nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro HT QLCL ISO 9001, QLMT ISO 14001 tại các PB/BP, theo dõi kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát của các phòng ban/ bộ phận cho phù hợp.
 • Kiểm soát/ đánh giá định kỳ hoặc khi có yêu cầu về các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu trong vận hành

 • Mức lương hấp dẫn, kèm theo các chế độ về lao động (BHYT, BHXH, BHTN) theo quy định của nhà nước và hưởng các chế độ phúc lợi hưởng theo chính sách của Công ty.
 • Xét tăng lương dựa theo năng lực thực tế và hiệu quả công việc.
 • Có KTX cho nhân viên
 • Quà tặng Sinh nhật, tang, hiếu , hỉ,…

 • ­Tốt nghiệp CĐ/ ĐH các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, quản lý chất lượng, môi trường, công nghệ thực phẩm
 • Từ 1-2 năm kinh nghiệm QA
 • Am hiểu hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2015., ISO 14001 , ISO 22000
 • ­Biết sử dụng các công cụ kỹ thuật thống kê, phân tích dữ liệu.
 • ­Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ QC/QA.
 • Có khả năng xây dựng và thiết lập quy trình, quy định, tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng.
 • ­Kỹ năng giao tiếp, quan sát, phối hợp giải quyết vấn đề tốt
 • ­Năng động, chủ động trong xử lý công việc

Tagged as: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng

About Gốm Sứ Minh Long - Công Ty TNHH Minh Long I