LOADING

[Bình Dương]_Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Job Description

 • Tiếp nhận thông tin và đơn hàng từ phòng kinh doanh và các yêu cầu sản xuất khác từ các bộ phận.
 • Xem xét giải quyết thông tin mẫu và đơn hàng sản xuất, gởi đơn hàng cho phòng mẫu để mượn mẫu và kiểm tra thông tin để lập kế hoạch.
 • Trao đổi thông tin kế hoạch và đơn hàng với các bộ phận liên quan, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng bộ phận
 • Trao đổi thông tin với các bộ phận để lên kế hoạch cho các Đơn hàng
 • Căn cứ vào tình hình thực tế để ấn định phần trăm hao hụt cho các bộ phận tham gia thực hiện kế hoạch sản xuất
 • Lập và triển khai kế hoạch đơn hàng sản xuất và các mẫu hàng
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện của các bộ phận cho trưởng bộ phận KHSX
 • Theo dõi xử lý sự cố trên quy trình các bộ phận
 • Thống kê tổng hợp báo cáo của các bộ phận
 • Theo dõi bảng kế hoạch hoàn thành
 • Kiểm tra sản lượng hoàn thành của các bộ phận
 • Triển khai bổ sung đơn hàng phát sinh, sự cố sản xuất thêm

 • Mức lương hấp dẫn, kèm theo các chế độ về lao động (BHYT, BHXH, BHTN) theo quy định của nhà nước và hưởng các chế độ phúc lợi hưởng theo chính sách của Công ty.
 • Xét tăng lương dựa theo năng lực thực tế và hiệu quả công việc.
 • Quà tặng Sinh nhật, tang, hiếu , hỉ,…

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh và các ngành nghề có liên quan
 • ­ Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương.
 • ­ Thành thạo Excel, có thể sử dụng Access là một lợi thế.
 • ­ Lập báo cáo và phân tích dữ liệu tốt.

Tagged as: Việc làm khác

About Gốm Sứ Minh Long - Công Ty TNHH Minh Long I