LOADING

Biên Tập Viên Tin Tức, Đẩy Bài Lên Hệ Thống

Job Description

–      Biên tập tin thời sự, kinh tế, chính trị theo hướng dẫn

–      Cập nhật phân tích lựa chọn thông tin

–      Đưa bài viết lên trang

–      Địa điểm làm việc tại văn phòng

–      Fulltime: giờ hành chính hoặc partime theo ca

–      Lương từ từ 8.000.000/26 ngày/ 1 ngày 8 tiếng/ Các bạn làm partime tính theo lương trên căn cứ trên số thời gian làm việc thực tế

–      Có tính đến hiệu quả công việc

–      Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

–      Tính chất công việc có thể rèn được độ nhậy của tin 

–      Chăm chỉ chịu khó, không cần kinh nghiệm

–      Tuân thủ thời gian làm việc

–      Có trách nhiệm với công việc được giao

–      Ưu tiên sinh viên/ tốt nghiệp báo chí truyền hình/ sinh viên học khoa học xã hội nhân văn, đại học quốc gia, luật, ngoại ngữ, bưu chính viễn thông muốn tìm việc

Tagged as: Thông tin – Truyền thông – Quảng cáo

About CTCP Đầu tư phát triển công nghệ ánh Sáng Mới