LOADING

Giải đáp mọi thắc mắc liên quan về chi phí hạng mục chung

1. Chi phí hạng mục chung là gì?

Chi phí hạng mục chung hay chi phí chung được (overhead or indirect costs) được hiểu đơn giản là các khoản chi phí không gắn trực tiếp với bất kỳ sản phẩm nào. Mà khái niệm này được dùng để chỉ tất cả các loại chi phí không phải là chi phí nguyên liệu và lao động trực tiếp vì chúng không có mối liên hệ trực tiếp với các đơn vị của sản phẩm.

Có thể ví dụ về chi phí hạng mục như chi phí của một phân xưởng hay nhà máy sẽ bao gồm tất cả về chi phí bảo dưỡng, việc bảo quản nguyên liệu, căng tin phục vụ,…

Theo thông tư 06 của bộ xây dựng đề ra có hướng dẫn và xác định về quản lý chi phí chung trong đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan đến các yếu tố chung như: nhà ở tạm thời, điều hành thi công, chi phí một số công việc không xác định khối lượng từ thiết kế cũng như các chi phí khác.

* Ứng dụng các chi phí hạng mục trong đời sống

Đối với hầu hết các doanh nghiệp hay nhà đầu tư chi phí chung sẽ được tính toán bởi kế toán để đưa ra mục đích về ngân sách và để doanh nghiệp có thể quy về mức tiền mà họ cần đầu tư và tạo ra lợi nhuận ra sao. Và việc các nhà đầu tư sẽ tính toán theo một số công cụ như sau:

+ Điểm hòa vốn

Việc phân tích điểm này chính là việc xác định được điểm doanh thu của doanh nghiệp cũng chính là số chi phí mà họ cần thiết để đưa ra doanh thu. Tính toán đến cả biên an toàn để khi mà doanh thu có sụt giảm thì vẫn dừng là mức hòa vốn không bị lỗ.

+ Tạo dựng biểu đồ ngừng hoạt động

Trong nền kinh tế biểu đồ ngừng hoạt động để minh họa cho việc liệu doanh nghiệp có nên tiếp tục hoạt động hay không hay dừng lại. Nếu công ty có thể trả chi phí hoạt động thường ngày nhưng không thể trả chi phí ngắn hạn cố định thì chỉ cần điều chỉnh lại. Nhưng nếu việc không thể trả chi phí ngắn hạn thì công ty buộc phải ngừng hoạt động để tránh thua lỗ.

+ Việc xây dựng một bản kế toán cân đối

Đây có thể được coi là một báo cáo tài chính thể hiện được công nợ, tài sản của công ty tại một thời điểm nhưng sẽ giúp cung cấp các thông tin tài chính hữu ích và kết hợp với các báo cáo hàng ngày để phân tích ra lãi suất của công ty để điều chỉnh.

Việc chia các chi phí để cân đối và thấy được chi phí nào sẽ cần được thanh toán trước và chi phí nào có thể thanh toán sau sẽ giúp duy trì nguồn vốn cân đối mà vẫn không rơi vào tình trạng nợ xấu.

Xem thêm: Việc làm kế toán xây dựng

2. Tất tần tật các câu hỏi liên quan đến chi phí hạng mục chung

* Cách xác định chi phí hạng mục chung

Chi phí hạng mục chung thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, chi phí hạng mục chung bao gồm các khoản chi phí theo quy định được xác định và có cách tính theo quy định tại thông tư 06/2016/TT-BXD phụ lục 2 Mục 1.5 như sau:

+ Có bảng tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung

+ Chi phí hạng mục tính theo công thức: Chmc = ( Cnt + Ckkl) x ( 1 + T) + CK

trong đó Cnt là chi phí nhà tạm tại hiện trường, Ckkl là chi phí các công việc không có khối lượng thiết kế, Ck là chi phí các khoản mục còn lại và T là mức thuế suất VAT

+ Các khoản mục chi phí được xác định theo thứ tự sau

Cnt là chi phí nhà tạm tại hiện trường

Ckkl là chi phí các công việc không có khối lượng thiết kế

Ck là chi phí các khoản mục còn lại

T là mức thuế suất VAT

* Chi phí hạng mục chung có tính thuế không, cách thanh toán chi phí như thế nào?

Theo thông tư số 06 của bộ xây dựng đề ra tại điều 3 và điều 11 đã hướng dẫn về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư và việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của thông tư luật pháp quy định cho hợp đồng. Các chi phí liên quan đến yếu tố chung được xác định cụ thể bởi tiêu chuẩn chi phí có sự công bố của các cơ quan thẩm quyền quy định.

+ Tổng chi phí các yếu tố chung của hồ sơ mời thầu sẽ không được vượt quá chi phí của các yếu tố chung trong dự toán chi phí xây dựng đã được đưa ra và phê duyệt thực hiện

+ Quá trình liên quan đến việc thanh toán, giải quyết hợp đồng sẽ là bắt buộc phù hợp với loại hợp đồng, giá của hợp đồng và các điều khoản được ghi rõ ràng trong hợp đồng không được vượt quá theo điều khoản đưa ra

+ Việc thanh toán chi phí theo hợp đồng đưa ra các bên không có nghĩa vụ phải ký vào phụ lục hợp đồng và việc ký vào phụ lục này xảy ra khi có công việc được bổ sung mà không có trong hợp đồng

+ Việc tạm ứng, thanh toán chứng từ thanh toán của hợp đồng xây dựng sẽ phải tuân theo nghị định số 37/2015/ND-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng tại điều 19 về thanh toán hợp đồng xây dựng.

Việc về một chi phí hạng mục chung có tính thuế không thì điều đó chắc chắn là có bởi nó được quy định theo luật pháp và liên quan đến hợp đồng. Việc các cơ quan có thẩm quyền được áp dụng theo quy định về mặt quyết toán vốn phù hợp theo hợp đồng đã giao kết.

* Việc dự toán gói thầu ra sao sẽ như thế nào

Nội dung và phương pháp theo quy định tại Điều 13 nghị định 32/2015/NĐ-CP thì trường hợp dự toán xây dựng được phê duyệt và xác định trên cơ sở đơn giá không đầy đủ thì khi xác định dự toán gói thầu thi công cần tổng hợp theo đơn giá xây dựng chi tiết của công trình. Và chi tiết được quy định tại điểm b khoản 2 điều 13 nghị định số 32 và khoản 1 điều 8 thông tư này.

Chi phí hạng mục chung của toàn gói thầu thi công sẽ gồm một số hoặc toàn bộ các chi phí được xác định trong dự toán đã phê duyệt phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật đưa ra tại gói thầu.

Bên cạnh đó còn các chi phí dự phòng khác như

+ Chi phí dự phòng cho các yếu tố khối lượng công việc phát sinh thêm được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục của gói thầu

+ Chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian thi công của gói thầu và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình tính đến các khả năng biến động giá cả trong và ngoài nước

+ Tính theo mức tỷ lệ phần trăm sử dụng được xác định chi phí dự phòng và không vượt quá mức tỷ lệ phần trăm chi phí dự phòng đã được dự toán trong hợp đồng.

* Thanh toán quyết toán chi phí hạng mục chung của gói thầu xây lắp áp dụng thông tư nào

Theo bộ xây dựng việc thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định liên quan hợp đồng

+ Theo quy định tại khoản 2, Điều 22, Nghị định số 37/2015 đã quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng khi lập hồ sơ quyết toán nhà thầu không cần xuất trình hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

+ Đối với các chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành sẽ được xác định được khối lượng thiết kế, theo thông tư 06 chi phí này được xác định theo tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị dự toán xây dựng công trình.

Do đó việc thanh toán, quyết toán các chi phí này được thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã được giao kết, khi nghiệm thu để thanh toán sẽ không cần thiết nghiệm thu khối lượng chi tiết trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác mới cần nghiệm thu.

* Các thông tư về chi phí phí hạng mục cần biết rõ trong xây dựng là gì?

+ Chi phí hạng mục chung theo thông tư 06/2016

+ Chi phí hạng mục chung nghị định 32

+ Chi phí hạng mục chung theo nghị định 68.

Tham khảo: Việc làm dự toán xây dựng

3. Sự cần thiết của chi phí hạng mục chung

Việc sử dụng chi phí hạng mục chung đặc biệt rất cần thiết trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay bởi các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa là các loại hình chủ yếu trong nền kinh tế. Các loại hình doanh nghiệp có vai trò quan trọng nhất là trong việc tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho những người lao động để phát huy các nguồn lực xã hội sẵn có.

Đáng nói hơn là nền kinh tế đang bước vào hội nhập và các hiệp định thương mại lần lượt được đưa ra nên việc chúng ta cần biết thêm nhiều thông tin về hội nhập sẽ giúp cho việc duy trì được ổn định. Và để thích ứng được việc sản xuất ra những sản phẩm các doanh nghiệp cần làm sao cân bằng, tính toán các chi phí sao cho thấp nhất nhưng vẫn giữ chất lượng.

Để đưa ra được những quyết định chính xác đó các doanh nghiệp cần phải xác định đầy đủ các chi phí và tính toán chi phí chung hay các chi phí tác động tới sản phẩm cung cấp một cách hợp lý nhất. Tạo được mốc cân bằng và mức an toàn cho các sản phẩm để tránh việc giảm doanh thu vẫn không tụt dốc. Ngoài ra việc xác định được các chi phí còn giúp các doanh nghiệp xác định được hoạt động nào tạo ra giá trị và hoạt động nào không có giá trị, để từ đó chọn lọc không ngừng cải tiến kinh doanh nhằm hạ giá thành nhưng nâng cao được sự cạnh tranh.

Trên đây là tất cả những thông tin mà timviec365.com.vn có thể chia sẻ liên quan đến chi phí hạng mục chung là gì? Cũng như những câu hỏi thường bắt gặp và thắc mắc nhiều nhất liên quan tới chủ đề này. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có kiến thức áp dụng trong việc tuyển dụng và tìm kiếm việc làm sắp tới.