LOADING

Báo cáo kế toán quản trị, những ai học ngành kế toán không được bỏ qua

1. Báo cáo kế toán quản trị là gì?

Trước khi hiểu được khái niệm báo kế toán quản trị là gì thì chúng ta phải biết được kế toán quản trị là gì, đảm nhận vị trí nào trong doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống kế toán của một doanh nghiệp có nhiệm vụ ghi chép lại tất cả những vấn đề, thực trạng liên quan đến tài chính của doanh nghiệp đó. Các nhà quản trị hay lãnh đạo của doanh nghiệp dựa vào những thông tin mà kế toán quản trị mà có thể nắm bắt và kiểm soát được các hoạt động tài chính từ đó đưa ra những quyết định điều hành một cách hiệu quả nhất.

Luôn luôn gắn liền với kế toán quản trị là báo cáo kế toán quản trị. Vậy định nghĩa nó như thế nào.

Báo cáo kế toán quản trị là một báo cáo kế toán chuyên cung cấp các thông tin thực trạng về tài chính và phi tài chính của một doanh nghiệp nào đó nhằm phục vụ cho các yêu cầu của các nhà quản trị, nội bộ trong doanh nghiệp.

Báo cáo kế toán quản trị thường bao gồm những báo cáo sau:

Thứ nhất là báo cáo doanh thu, báo cáo lãi, báo cáo lỗ,…

Thứ hai là báo cáo hàng tồn kho

Thứ ba là báo cáo chi phí, giá thành từng loại sản phẩm

Thứ tư là báo cáo tăng giảm tài sản cố định

Thứ năm báo cáo các khoản công nợ

Như vậy, những thông tin trên sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát và hiểu được nội dung báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp là gì, thế nhưng để xây dựng được một báo cáo kế toán quản trị thì chúng ta phải làm thế nào, phần tiếp theo sẽ giúp các bạn giải đáp rõ thắc mắc của mình.

Xem thêm: Cách sắp xếp chứng từ kế toán

2. Để xây dựng được một báo cáo kế toán quản trị hoàn chỉnh không được bỏ qua hai mục tiêu

2.1. Hai mục tiêu quan trọng

Mục tiêu thứ nhất là ngắn gọn, xúc tích. Ở mục tiêu này tức là bạn phải xây dựng báo cáo kế toán quản trị theo tiêu chí đơn giản, dễ hiểu nhưng bạn phải đảm bảo được các yêu cầu về việc đầy đủ các thông tin mà báo cáo cần có để các nhà quản trị nắm được rõ hết các thông tin cần biết về tài chính, tránh để thiếu sót để gây hậu quả không lường.

Mục tiêu thứ hai là phù hợp. Ở mục tiêu này yêu cầu bạn phải xây dựng báo cáo kế toán quản trị sao cho phù hợp với các mục đích hoạt động của doanh nghiệp mà lãnh đạo hướng đến và đặc biệt phải phù hợp với loại hình kinh doanh, đặc điểm, lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp

Tuy nhiên, để thực hiện tốt hai mục tiêu trên thì bạn phải thực hiện được các tiêu chí dưới đây.

2.2. Các tiêu chí chi tiết để xây dựng báo cáo kế toán quản trị

Đầu tiên về bảng báo cáo giá thành từng loại sản phẩm, bạn phải tìm hiểu được thị trường giá của sản phẩm đó rồi mới phân ra rõ ràng các loại: giá thành thực tế của nó là bao nhiêu, giá thành dự sẽ thanh toán là bao nhiêu, giá thành của đơn vị từng loại sản phẩm và bạn phải lập một so sánh để các nhà quản trị trong doanh nghiệp dễ theo dõi để phân tích, đánh giá.

Về báo cáo bộ phận thì bạn phải báo cáo trách nhiệm của bộ phận đó là gì, người quản lý bộ phận đó có trách nhiệm gì và báo cáo chi tiết về lợi nhuận mà mỗi bộ phận có thể đạt được là bao nhiêu.

Nhằm kiểm soát tốt các chi phí sản xuất cho doanh nghiệp mà bạn phải so sánh giữa chi phí định mức, cho phép và chi phí thực tế trong báo cáo chi phí.

Ngoài ra, bạn cần phải cập nhật các thông tin mới nhất để cung cấp làm sao cho dễ hiểu và thích hợp đối với các khoản về doanh thu, chi phí cho các phương án, chiến lược để dựa vào đó mà cấp trên có những đối sách, quyết định thực tế nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

Xem thêm: Việc làm kế toán quản trị

2.3. Các giải pháp giúp việc hoàn thành báo cáo kế toán quản trị chính xác hơn

2.3.1. Thu thập dữ liệu chuẩn xác

Các bạn phải lưu ý rằng những thông tin cần thiết trong bản cáo cáo phải thu thập được chính xác tại bộ phận có thông tin đó. Ví dụ các thông tin về các nội dung tài chính, các khoản thu,… thì sẽ từ bộ phận kế toán, các thông tin về nhân sự như lương, trình độ, thông tin,… sẽ do bộ phận nhân sự quản lý.

Xem thêm: Học kế toán trường nào dễ xin việc – Con đường sự nghiệp

2.3.2. Xử lý và phân tích dữ liệu

Các dữ liệu mà bạn thu thập về sẽ ở dạng thô, nhưng bạn phải loại bỏ đi những phần râu ria, không cần thiết hoặc không liên quan, bạn phải xếp chúng ở đúng thuộc tính kèm địa điểm, thời gian. Những dữ liệu sau khi được bạn xếp đúng thuộc tính sẽ được phân loại, đính vào các danh mục mà nhà quản trị cần thông tin.

Điều quan trọng là bạn phải phân tích, đánh giá những thông tin mà bạn thu thập được trong các mối quan hệ với những yếu tố liên quan. Các phương pháp mà bạn sử dụng để phân tích có thể là định tính hoặc định lượng.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán là gì? Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ làm những gì?

2.3.3. Lập và trình bày báo cáo

Các báo cáo luôn có chung một đặc điểm là phải trình bày một cách rõ ràng, xúc tích, dễ hiểu nhưng phải đầy đủ thông tin cần thiết. Để có thể trình bày báo cáo một cách rõ ràng hơn, chi tiết hơn thì bạn nên sử dụng biểu đồ hoặc đồ thị bằng các phần mềm word hoặc phần mềm excel.

Đây là cấu trúc báo cáo kế toán quản trị mà bạn cần phải biết:

Về phần tiêu đề: Bạn cần trình bày một cách ngắn gọn và nêu rõ nội dung của báo cáo.

Phần nội dung của báo cáo: cần có tên đề mục và bạn phải đánh số nó một cách rõ ràng, mỗi phần là một tên khác nhau.

Phần điều khoản tham chiếu: Bạn phải giải thích mục đích của báo cáo, đồng thời phải có những hạn chế của báo cáo và phạm vi của báo cáo như thế nào.

Về phần nguồn thông tin: Bạn phải trình bày thông tin một cách rõ ràng.

Phụ lục: đây luôn là phần cần thiết trong mỗi báo cáo nào, để cho người đọc dễ hiểu và theo dõi.

Tóm tắt các khuyến nghị: Phần này sẽ được trình bày trước báo cáo và nhắc lại vào phần cuối cùng của báo cáo.

Ngoài ra, bạn cần phải nêu những vấn đề quan trọng nổi bật vào báo cáo.

Trang vàng

2.3.4. Công bố báo cáo kế toán quản trị

Tuy rằng báo cáo kế toán quản trị chỉ xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp nhưng nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế khi công bố báo cáo kế toán cần dựa trên những tiêu chí mà doanh nghiệp đặt ra.

Trên đây là những nội dung mà bạn cần phải biết khi tìm hiểu về báo cáo kế toán quản trị. Hy vọng sau khi đọc được bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về báo cáo và có cái cái nhìn chuẩn xác hơn.