LOADING

Ban lãnh đạo tiếng Anh là gì? Hồi kết thắc mắc cho ban lãnh đạo

Việc Làm Quản Lý

1. Đi tìm hiểm ban lãnh đạo tiếng Anh là gì thì chính xác?

Bạn lãnh đạo là để chỉ đến một tập thể những người đứng đầu của một doanh nghiệp và người chỉ đạo nhân viên dưới quyền mình và ban hành những quy định cũng như chính là người ra quyết định quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp và sự vững mạnh của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp. Vậy ban lãnh đạo tiếng Anh là gì thì chính xác nhất? Cụm từ ban lãnh đạo trong tiếng Anh được dùng với cụm từ là “Executive Board”.

Bản chất và thành phần của một ban lãnh đạo có thể thay đổi từ tổ chức này sang tổ chức khác. Nói chung, một ban ban lãnh đạo bao gồm một nhóm nhỏ những người ra quyết định quan trọng trong một tập đoàn, công ty hoặc doanh nghiệp. Trong các tập đoàn vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, ban lãnh đạo được lựa chọn bởi hội đồng quản trị và thường bao gồm các giám đốc, bao gồm các vị trí quản lý như chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quỹ. Tùy thuộc vào tổ chức, nhóm giám đốc ưu tú này có thể được gọi là ban lãnh đạo, ban điều hành hoặc ban chỉ đạo.

Các chức vụ trong ban lãnh đạo bằng tiếng Anh được biểu diễn bởi cụm từ tiếng Anh cụ thể như thế nào? Cùng đi tìm câu trả lời cho các chức vụ cụ thể trong tiếng Anh ngay sau đây:

+ Giám đốc – Director

+ Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer (CEO)

+ Giám đốc tài chính – Chief Financial Officer

+ Giám đốc thông tin – Chief Information Officer

+ Chủ tịch – President

+ Trường phòng hoạt động – Chief Operating Officer

+ Phó giám đốc – Vice Director

+ Phó chủ tỉnh – Vice President

+ Quản lý – Manager

+ Trưởng phòng nhân sự – Personnel Manager

+ Trường phòng tài chính – Finance Manager

+ Trường phòng kế toán – Accounting Manager

+ Trường phòng sản xuất – Production Manager

+ Trường phòng marketing – Marketing Manager

+ Trường phòng – Department Manager

+ Trưởng bộ phận – Section Manager

Trên đây là một số các chức vụ nằm trong ban lãnh đạo công ty được biểu diễn trong thuật ngữ tiếng Anh mà rất nhiều người hay sử dụng hiện nay. Để có thể biết thêm các thông tin khác về vấn đề như tại sao cần thành lập ban lãnh đạo, vai trò trách nhiệm của ban lãnh đạo trong doanh nghiệp là gì thì bạn không nên bỏ qua các phần tiếp theo của bài viết này.

2. Tại sao công ty cần thành lập ban lãnh đạo?

Lựa chọn sử dụng một ban lãnh đạo có thể xuất hiện vì một số lý do khác nhau. Một trong những lý do phổ biến nhất là đôi khi các quyết định quan trọng cần phải được đưa ra nhanh chóng. Nếu hội đồng quản trị lớn, hoặc nếu các thành viên không thể luôn gặp nhau thường xuyên theo yêu cầu, họ sẽ chọn một ban điều hành (ban lãnh đạo), người có thể gặp gỡ thường xuyên hơn hoặc thậm chí vào phút cuối khi hoàn cảnh yêu cầu.

Một lý do thứ hai để sử dụng một ban lãnh đạo (ban điều hành trong doanh nghiệp) là để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề bí mật, như một vụ kiện sắp xảy ra hoặc tiếp quản công ty. Điều này giới hạn số người sẽ tham gia, ngăn chặn rò rỉ thông tin. Ban lãnh đạo có thể xem xét tất cả các thông tin bí mật và đưa ra quyết định cho hội đồng quản trị hoặc đưa ra khuyến nghị để được tất cả các thành viên hội đồng bỏ phiếu.

Một lý do thứ ba thường là do đặc quyền sở hữu. Ví dụ, nếu một hoặc nhiều người sở hữu cổ phần đa số của một công ty, họ có thể tự bổ nhiệm mình vào ban điều hành, ban lãnh đạo. Không có gì lạ khi một người sở hữu hơn 50% cổ phần của công ty để biến mình thành chủ tịch hội đồng quản trị và CEO, sau đó bổ nhiệm các cố vấn thân cận nhất của mình vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp đó.

Đọc thêm: Các vị trí trong công ty là gì – có thể bạn chưa biết!

3. Tìm hiểm thông tin về Vị trí ban giám đốc hiện nay trong doanh nghiệp

Các vị trí trong ban giám đốc của một tập đoàn, trách nhiệm và nghĩa vụ của họ được nêu chi tiết trong quy định của tập đoàn. Trong hầu hết các trường hợp, nhưng không phải lúc nào, mỗi thành viên hội đồng quản trị có một phiếu bầu. Trong các tập đoàn phi lợi nhuận, thành viên hội đồng quản trị có thể đại diện cho các ngành hoặc khu vực địa lý khác nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ của tổ chức.

Trong hầu hết các trường hợp, do tầm quan trọng của các vị trí trong hội đồng quản trị, chính các cán bộ của hội đồng quản trị có nhiều khả năng là thành viên của ban giám đốc:

+ Chủ tịch: Thường được gọi là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch, đây là vị trí hàng đầu trong ban giám đốc. Cô điều hành các cuộc họp hội đồng quản trị và thường nhận được hai phiếu trong trường hợp có sự ràng buộc.

+ Phó chủ tịch: Đôi khi được gọi là phó chủ tịch hoặc phó chủ tịch, đây thường là vị trí quan trọng thứ hai và có thể được chiếm giữ bởi người sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch trong tương lai.

+ Phó chủ tịch thứ nhất: Trong một số tập đoàn, tất cả các thành viên của ban điều hành có thể được trao danh hiệu là phó chủ tịch. Trong trường hợp này, người đứng thứ hai trên ghế được gọi là phó chủ tịch thứ nhất.

+ Thư ký: Người này có trách nhiệm ghi biên bản (hoặc ghi chú) tại các cuộc họp hội đồng và sau đó trình chúng để hội đồng quản trị phê duyệt. Thư ký cũng có thể chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ phi tài chính và các tài liệu pháp lý của công ty.

+ Thủ quỹ: Thủ quỹ giữ hồ sơ tài chính của tập đoàn và có thể chịu trách nhiệm ký séc và phê duyệt mua hàng, khai thuế và các vấn đề tài chính khác. Các tập đoàn nhỏ thường kết hợp vị trí này với vị trí của thư ký, làm cho vị trí thư ký / thủ quỹ này.

Xem thêm: Việc làm giám đốc điều hành

4. Vai trò và trách nhiệm của ban lãnh đạo trong doanh nghiệp

Giống như các thành viên, vai trò và trách nhiệm của một ban lãnh đạo khác nhau giữa các tổ chức, các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, vai trò và trách nhiệm của ủy ban điều hành, các thành viên trong ban lãnh đạo phi lợi nhuận có thể thay đổi đáng kể so với một công ty vì lợi nhuận. Nội quy doanh nghiệp luôn xác định người lãnh đạo có bao nhiêu quyền lực và trách nhiệm của họ là gì và cụ thể như thế nào trong doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức.

Một trách nhiệm chung cho một ban lãnh đạo của công ty là nghiên cứu các cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp hoặc công ty mình và xu hướng của ngành và phân tích rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực nào đó. Ban lãnh đạo sẽ phải thường báo cáo những phát hiện và tiến trình của họ về các dự án cho toàn ban.

Ban lãnh đạo cũng thường chịu trách nhiệm thành lập các ủy ban khác cho các dự án cụ thể, như một sự kiện gây quỹ trong trường hợp của một công ty phi lợi nhuận, hoặc một lực lượng đặc nhiệm mở rộng sang một ngành kinh doanh mới trong trường hợp của một công ty. Ban lãnh đạo sau đó sẽ giám sát tiến trình của các ủy ban này. Biên bản của một cuộc họp ban điều hành thường được ghi lại và ít nhất một bản tóm tắt các phút này được cung cấp cho hội đồng quản trị đầy đủ một cách thường xuyên.

Ban lãnh đạo của một công ty, doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào đều cần có trách nhiệm đó chính là việc tạo được một nguồn nhân lực vững chắc cho doanh nghiệp của mình. Nhân lực chính là một nguồn động lực bền vững đưa doanh nghiệp tiến xa và phát triển lâu dài, chính vì vậy, khi là một thành viên trong ban lãnh đạo của công ty cần phải đề cao trách nhiệm này của mình.

Ban lãnh đạo của doanh nghiệp, công ty cũng chính là những người có trách nhiệm xây dựng nên một văn hóa doanh nghiệp riêng biệt cho doanh nghiệp của mình.

Tham khảo: Việc làm giám đốc tài chính

5. Những yếu tố để bạn trở thành một thành viên của ban lãnh đạo

Không phải bất kỳ ai cũng có thể trở thành lãnh đạo công ty được mà cần phải là người có tố chất thì mới có thể trở thành người lãnh đạo. Để bạn có thể trở thành một người nằm trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp, công ty bạn cần đáp ứng được những yếu tố cần và đủ để có thể ngồi lên vị trí là một người lãnh đạo. Các tố chất cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo bao gồm các tố chất cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện đầu tiên để bạn có thể là một thành viên nằm trong ban lãnh đạo đó chính là kiến thức chuyên môn của bạn cần chuyên sâu về các lĩnh vực cụ thể nào đó và có kiến thức tổng hợp với các vấn đề có liên quan đến công việc của bạn. Bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong một khoảng thời gian nhất định để có được những kinh nghiệm tốt hơn các đối tượng khác và có thể giúp đỡ được các nhân viên của mình khi họ gặp khó khăn trong công việc.

Thứ hai, là một người có khả năng lãnh đạo người khác, trong một nhóm hoạt động bạn luôn là người đứng ra thay nhóm để quyết định các vấn đề của nhóm và đứng ra chịu trách nhiệm lớn nhất cho nhóm, phân việc cho các thành viên khác trong nhóm để hiệu quả công việc của nhóm được tốt nhất. Khả năng lãnh đạo cũng là một tốt chất đưa bạn đến gần hơn và tiến xa hơn lên các vị trí cao hơn trong công việc của mình.

Thứ ba, bạn cần có khả năng giao tiếp tốt, việc giao tiếp tốt giúp bạn có thể giao tiếp với các đối tác của bạn, giao tiếp tốt với cấp trên và cũng là một tốt chất giúp bạn truyền đạt thông tin đến người nghe thuyết phục nhất và hiệu quả nhất, điều này rất có lợi cho công việc và vị trí là lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Thứ tư, để là một nhà lãnh đạo tương lai và trở thành một thành viên nằm trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp bạn cần có tầm nhìn sâu rộng, có con mắt chiến lược để định hướng các chiến lược của doanh nghiệp, lập và đưa ra được các kế hoạch chiến lược đưa doanh nghiệp theo hướng đùng phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó tổ chức doanh nghiệp phù hợp với chiến lược kinh doanh mà bạn đề xuất cho doanh nghiệp.

Thứ năm, bạn cần có một khả năng sáng tạo và tư duy tốt, với vai trò là người lãnh đạo, đứng đầu và chỉ đạo cho hoạt động của các thành viên, nhân viên trong công ty hoặc doanh nghiệp thì bạn cần đảm bảo được rằng những việc làm của mình là sáng tạo, tìm những hướng đi mới để phát triển bản thân và phát triển cho doanh nghiệp một thị trường riềng để phát triển.

Thứ sáu, có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình triển khai các kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Trên đây là một số các yếu tố cần thiết và tiêu biểu nhất của một nhà lãnh đạo cần có, nếu bạn đang có những tố chất trên thì hãy phấn đấu để trở thành một thành viên trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp, và kèm thêm một chút may mắn của bản thân để bạn có thể phát triển trong công việc của mình, tiến xa và thăng tiến trong công việc của mình.

Qua chia sẻ về ban lãnh đạo tiếng Anh là gì giúp bạn biết được những thông tin cần thiết về ban lãnh đạo trong tiếng Anh, các vị trí nằm trong ban lãnh đạo tiếng Anh được dùng với thuật ngữ nào. Biết thêm cho bản thân các thông tin cần thiết như vai trò và trách nhiệm của ban lãnh đạo trong doanh nghiệp là gì, trả lời được câu hỏi tại sao doanh nghiệp cần thành lập ban lãnh đạo, biết thêm thông tin về vị trí trong ban giám đốc có những ai. Và có thể tự đánh giá bản thân với những tố chất để trở thành một vị lãnh đạo trong tương lai như thế nào. Hy vọng với những chia sẻ của timviec365.com.vn sẽ giúp bạn có được những thông tin bổ ích cho bản thân.