LOADING

Bài tập về tốc độ phản ứng hóa học – Lý thuyết và cách giải

Tìm Việc 365 mang đến những kiến thức hữu ích về tốc độ phản ứng hóa học. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và cách giải các bài tập liên quan.

1. Tìm hiểu khái quát về kiến thức lý thuyết về tốc độ phản ứng

Tốc độ phản ứng là đại lượng được sử dụng để chỉ sự biến thiên của nồng độ trong một phản ứng hoá học trong một đơn vị thời gian nhất định. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, bao gồm nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích, và chất xúc tác.

 • Nồng độ: Tăng nồng độ sẽ tăng tốc độ phản ứng, ngược lại, giảm nồng độ sẽ làm giảm tốc độ phản ứng.

 • Nhiệt độ: Tăng nhiệt độ sẽ tăng tốc độ phản ứng, trong khi giảm nhiệt độ sẽ làm giảm tốc độ phản ứng.

 • Áp suất: Với các phản ứng có khí tham gia, tăng áp suất sẽ làm tăng nồng độ của các chất khí và từ đó tăng tốc độ phản ứng. Áp suất cao cũng giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.

 • Diện tích: Với các phản ứng có chất rắn tham gia, tăng diện tích bề mặt chất rắn sẽ làm tăng tốc độ phản ứng.

 • Chất xúc tác: Chất xúc tác dương giúp phản ứng diễn ra nhanh hơn, trong khi chất xúc tác âm làm chậm quá trình phản ứng.

Tốc độ phản ứng có tác động mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, trong quá trình sản xuất amoniac, chúng ta sử dụng chất xúc tác để tăng nhiệt độ của phản ứng và thực hiện trong môi trường nhiệt độ cao. Ngoài ra, đục lỗ trong viên than giúp oxy thẩm thấu vào giữa các kẽ, giúp than cháy nhanh hơn. Sử dụng áp suất cũng có thể tăng tốc độ nấu ăn trong nồi áp suất.

2. Công thức tính tốc độ phản ứng hóa học

Để giải các bài tập về tốc độ phản ứng hóa học, bạn cần nắm các công thức tính tốc độ phản ứng hóa học. Theo đó, công thức tính tốc độ phản ứng có thể được thể hiện như sau:

 • Tốc độ phản ứng hóa học = |Đelta C| / Δt

Với đơn vị tính là mol/giây.

 • Đối với các chất tham gia phản ứng có nồng độ giảm dần, công thức được xác định cụ thể như sau: ΔC = Cđầu – Ccuối

 • Đối với các phản ứng tổng quát, công thức sẽ có dạng: Aa + Bb -> Cc + Dd = |Delta CA| / aDelta t = |Delta CB| / bDelta t = |Delta CC| / cDelta t = |delta CD| / dDelta t

3. Các dạng bài tập về tốc độ phản ứng hóa học

Có nhiều dạng bài tập về tốc độ phản ứng hóa học mà bạn cần tìm hiểu để dễ dàng nhận diện và giải quyết bất kỳ bài tập nào trong quá trình học tập và làm bài thi. Dưới đây là một số dạng bài tập mà bạn cần nắm vững để giải nhanh các bài tập về tốc độ phản ứng hóa học.

3.1. Dạng bài tập về lý thuyết cơ bản

*) Bài tập minh họa 1: Bạn hiểu thế nào về tốc độ phản ứng?

A. Tốc độ phản ứng chính là sự biến thiên của nồng độ chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.

B. Tốc độ phản ứng chính là sự biến thiên của nồng độ sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian nhất định.

C. Tốc độ phản ứng chính là sự biến thiên của nồng độ chất phản ứng hoặc nồng độ sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.

D. Tốc độ phản ứng chính là sự biến thiên của nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.

Hướng dẫn câu trả lời:

 • Dựa vào kiến thức lý thuyết đã học, chúng ta có thể chọn câu trả lời chính xác nhất.

Ta có lý thuyết như sau:

“C. Tốc độ phản ứng chính là sự biến thiên của nồng độ chất phản ứng hoặc nồng độ sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian”.

Như vậy, chúng ta có thể chọn đáp án chính xác là C.

*) Bài tập minh họa 2: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

A. Yếu tố nhiệt độ

B. Yếu tố nồng độ và áp suất

C. Yếu tố chất xúc tác và diện tích bề mặt.

D. Cả 3 phương án A, B, C

Hướng dẫn trả lời:

Dựa vào kiến thức lý thuyết đã học, chúng ta có thể lựa chọn phương án D.

3.2. Bài toán về tính tốc độ phản ứng hóa học

Trong loại bài tập này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Cho phản ứng aA + bB -> cC + dD với các thời điểm cụ thể như sau:

 • T1: CA CB CC CD

 • T2: CA’ CB’ CC’ C’D

Theo đó, chúng ta có công thức cụ thể như sau:

Nồng độ phản ứng A: ΔCA = CA – CA’

Nồng độ tạo thành của chất C: ΔCC = CC’ – CC

Từ đó, chúng ta có tốc độ phản ứng: |CA – CA’| / (t2 – t1) = |ΔCA| / Δt

*) Bài tập 1:

Cho phản ứng: Br2 + HCOOH -> 2HBr + CO2

Ban đầu, nồng độ Br2 là 0,0120 mol/l. Sau khi phản ứng diễn ra trong 50 giây, nồng độ Br2 giảm xuống còn 0,0101 mol/l. Hãy xác định tốc độ phản ứng trung bình của Br2 và HCOOH.

Gợi ý giải bài tập:

 • Viết phương trình hóa học cụ thể theo đề bài: Br2 + HCOOH -> 2HBr + CO2

 • Xác định:

  • T1 = 0: 0,0120 (M)

  • T2 = 50 giây: 0,0101 (M)

 • Áp dụng công thức tính, ta có kết quả vBr2 = vHCOOH = 3,8 * 10^-5 (Mol/l).

*) Bài tập 2:

Khi tiến hành phản ứng, một chất trong phản ứng có nồng độ ban đầu là 0,024 mol/l. Sau khi phản ứng trong 10 giây, nồng độ chất này giảm xuống còn 0,022 mol/l. Hãy tìm tốc độ phản ứng trong phản ứng này.

Lời giải: Áp dụng công thức, ta có (0,024 – 0,022) / 10 = 0,0002 (mol/l)

3.3. Dạng bài tập về nồng độ các chất ban đầu của phản ứng

Với dạng bài tập này, chúng ta sẽ có một phương trình phản ứng hóa học như sau: aA + bB -> cC + dD. Từ đó, công thức tính tốc độ phản ứng hóa học sẽ là: v = k[A]^a[B]^b. Trong đó:

 • k là hằng số vận tốc.

 • [A], [B] là nồng độ mol/l của hai chất A và B.

Đây là các kiến thức lý thuyết và dạng bài tập về tốc độ phản ứng hóa học. Hy vọng rằng những gì Tìm Việc 365 cung cấp sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết các bài tập và nắm vững kiến thức hóa học trong chương trình lớp 10.