Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Yusen Logistics (Viet Nam) Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Room 600-604, 6th Floor, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam