Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

World Capital Trade Limited Company
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
World Capital Trade Limited Company
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: No. 10, Road 20 Trần Não, Bình An Ward , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Việt Nam