woojin construction co.,ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Woojin Construction Co.,ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội, Việt Nam