1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Wiha Viet Nam Co., Ltd
Thỏa thuận Thái Nguyên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Cong nghiep Song Cong I, Phuong Bach Quang, Thanh pho Song Cong – Thai Nguyen