vpdd dunan electro-mechanical technology co.,ltd tại vn

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Vpdd Dunan Electro-Mechanical Technology Co.,ltd Tại Vn
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Vpdd Dunan Electro-Mechanical Technology Co.,ltd Tại Vn
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: hà nội