Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

vin hr corporation

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
12Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Tiền Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Long An
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
20 triệu - 30 triệu Quảng Nam
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Long An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Ánh Hồng , Huyện Đức Hòa , Long An , Việt Nam