Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng