viện kiến trúc nhiệt đới

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Viện Kiến Trúc Nhiệt Đới
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: đường Nguyễn Trai, Thanh Xuân, Hà Nội