vegas plaza

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Vegas Plaza
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Vegas Plaza
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 117 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HANOI