Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

vega corporation

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: http://www.vega.com.vn/
23Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hà Nội
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: 29 Tiền Giang, P2 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh , Việt Nam