Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Uta.a Construction And Architecture Design Consultant Company Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 54A No Trang Long st, 14 Ward, Binh Thanh Disttrict, Ho Chi Minh City, VIETNAM