Truyền Thông Hoàng Vũ

Số nhân viên: 20 - 50 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Truyền Thông Hoàng Vũ
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nguyễn Văn Thương