4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Hà Nội