Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
3 triệu - 5 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
15 triệu - 20 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (Vstv)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: VP HCM: 26 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, HCM, VPHN Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Hà Nội