2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trường Đh Kinh Bắc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trường Đh Kinh Bắc
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng và Phát triển, ĐH Kinh Bắc