Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Trung Tâm Thời Trang Dệt May Xuất Khẩu M2
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: P101, Nhà G1, Số 3 Thành Công , Quận Ba Đình , Hà Nội , Việt Nam