Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

trâu ngon quán

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: Đang cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
5 triệu - 7 triệu 30/01/2019 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu 20/12/2018 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: CƠ SỞ 1