transimex corporation

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Transimex Corporation
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Transimex Corporation
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Transimex Corporation
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: TMS Building, 172 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh