TNHH Mỹ Phẩm nam việt

Số nhân viên: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

TNHH Mỹ Phẩm Nam Việt
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
TNHH Mỹ Phẩm Nam Việt
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 320 Trường Chinh