Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

TNHH M&h Industry Việt Nam
Thỏa thuận Quảng Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 18 KCN Điện Nam, Điện NGọc, P.Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam