TNHH FLOWERS MEDIA

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

TNHH Flowers Media
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 119 Ung Văn Khiêm