Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm ui ux designer

UI/UX Designer
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

UI/UX Designer (Junior, Fresher)
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Ui/ux Designer
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Ui/ux Designer
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Product Designer (Ui/ux Designer)
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Ui/ux Designer
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Middle/ Senior UI/UX Designer
Hồ Chí Minh

Trên 30 triệu

UI UX Designer
Hà Nội

Thỏa thuận

Ui/ux Designer
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Product Team Leader (Ui/ux Designer)
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

UI/UX Designer
Hà Nội

Thỏa thuận

UI/UX Designer
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

2