Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trưởng nhóm nhân sự

Trưởng Nhóm Hành Chính Nhân Sự
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Trưởng Nhóm Nhân Sự
Thừa Thiên Huế

Thỏa thuận

2