Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trưởng nhóm kinh doanh

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
Hà Nội

15 triệu - 20 triệu

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Ngoại Hối
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH KÊNH TÍN DỤNG TIỀN MẶT
Cần Thơ Hậu Giang Vĩnh Long

7 triệu - 10 triệu

Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu