Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trợ lý sản xuất

Trợ Lý Sản Xuất
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Sản Xuất
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Sản Xuất
Bến Tre

10 triệu - 15 triệu

2 3