Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trợ lý sản xuất

Trợ Lý Sản Xuất
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Sản Xuất
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Sản Xuất
Bến Tre

10 triệu - 15 triệu

2 3