Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trợ lý nhân sự

Trợ Lý Nhân Sự
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Trợ Lý Phòng Nhân Sự
Hà Nội

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự
Hà Nội

15 triệu - 20 triệu

Thư Ký - Trợ Lý Nhân Sự
Bình Dương

Thỏa thuận

2 3