Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trợ lý nhân sự

Trợ Lý Nhân Sự
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Trợ Lý Phòng Nhân Sự
Hà Nội

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự
Hà Nội

15 triệu - 20 triệu

Thư Ký - Trợ Lý Nhân Sự
Bình Dương

Thỏa thuận

2 3