Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trợ lý giám đốc

Trợ Lý Giám Đốc
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Trợ Lý Ban Giám Đốc
Hà Nội

15 triệu - 20 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Marketing
Hà Nội

10 triệu - 15 triệu

Trợ Lý Giám Đốc
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu