Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm thợ kim hoàn

Thợ Kim Hoàn ( Hàn - Laser)
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Thợ Kim Hoàn (Đúc - Pha Chế)
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu