Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm thợ in lụa

Thợ In Lụa
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Thợ In Lụa In Mẫu
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu