Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm thiết kế thời trang

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Hà Nội

5 triệu - 7 triệu

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu