Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm tester

Tester
Hà Nội

1 triệu - 3 triệu

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester)
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

Senior Tester
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

Senior Quality Control Engineer (Tester)
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Mobile App & Web Tester
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Tester (Qa, Qc)
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Tester - QC
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận