Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm software tester

Chuyên Viên Qa - Software Tester
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Software Tester
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Software Quality Assurance / Tester
Hà Nội

15 triệu - 20 triệu

Software Tester
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Software Tester
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Software Tester - QC (10 Engineers)
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Software Tester
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Software Tester
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Software Tester / QA Engineer ($800-1000)
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

QA Intern (Software/ Game Tester)
Hà Nội

Thỏa thuận

2