Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm senior tester

Senior Tester
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

Senior Quality Control Engineer (Tester)
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Mobile App & Web Tester
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Senior Tester (Qa, Qc)
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Senior Tester
Hà Nội

10 triệu - 15 triệu

Senior Tester / QA Engineer
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Tester
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Senior Tester
Hà Nội

Thỏa thuận

Senior Game QA/Tester (Up to $1200)"
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Tester
Hà Nội

Thỏa thuận

2