Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm senior tester

Senior Tester
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

Senior Quality Control Engineer (Tester)
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Mobile App & Web Tester
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Senior Tester (Qa, Qc)
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Senior Tester
Hà Nội

10 triệu - 15 triệu

Senior Tester / QA Engineer
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Tester
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Senior Tester
Hà Nội

Thỏa thuận

Senior Game QA/Tester (Up to $1200)"
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Senior Tester
Hà Nội

Thỏa thuận

2