Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm quản đốc xưởng

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Cơ Khí
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Phân Xưởng (Nhôm Kính)
Đồng Nai

20 triệu - 30 triệu

Quản Đốc Xưởng May
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Quản Đốc Xưởng Gỗ
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

Quản Đốc Xưởng May
Bình Dương

Thỏa thuận

Quản Đốc Xưởng Nhựa
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

< 1 3