Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm quản đốc sản xuất

Phó Quản Đốc Sản Xuất
Lâm Đồng

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Cơ Khí
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

2