Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm quản đốc

Quản Đốc Xưởng May
Bình Dương

Thỏa thuận

Quản Đốc Xưởng Nhựa
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu