Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm quản đốc

Quản Đốc Chuyền May
Thanh Hóa

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Phân Xưởng (Nhôm Kính)
Đồng Nai

20 triệu - 30 triệu

Quản Đốc Xưởng May
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Quản Đốc Xưởng Gỗ
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

Phó Quản Đốc
Bình Thuận

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

< 1 2 3 5